Chrám bytí a Chrám žití

CHRÁM ŽITÍ

Od září 2015 připravujeme nová setkání s názvem Chrám žití. Určená jsou jak absolventům Chrámů bytí, tak novým zájemcům. Setkání probíhají opět v kavárně Kellyxír na Jánském vršku 1x měsíčně, aktuální termíny najdetev záložce „semináře„.

Co je Chrám žití? Praktická cvičení pro podrobnější seznámení se s vnitřními mechanismy, zákonitostmi a souvislostmi. Budeme se zabývat vztahy orgánů a energetických center, znovu pospojujeme mysl, city a zdraví. Cyklus volně navazuje na předchozí „Chrám Bytí“, je však pojatý víc prakticky. Objevme hlubší paralely, soustřeďme se na celek podrobněji. Svá poznání sdílejme a utvořme tak všeobecně oblažující inspiraci. Používejme ji pak v každodenních záležitostech, i při výzvách na životní cestě.

Každá akce vzniká na místě, neboť zohledňuje momentální stav skupiny, časovou kvalitu i aktuální nastavení kolektivního pole. Fixní program tedy neexistuje, je dán přítomným okamžikem a potřebou Tvojí i celé skupiny. Spolupracujeme tím nejenom na své individuální situaci, ale i na širším dosahu a užití protékajících božských kvalit pro regeneraci Celku. V záloze je však vždy připraven i určitý plán. Přijď tedy prohloubit Sebepoznání a rozvinout Spolupráci. Těšíme se na Tvou jedinečnost.

CHRÁM BYTÍ

Cyklus setkání Chrám bytí proběhl 2x za sebou, v roce 2013/14 v Čajovně Na Cestě a podruhé v sezoně 2014/15 v kavárně Kellyxír.

Proběhlo:

Pod vedením Kryštofa Kouckého společně prakticky projdeme systémy tvořící naše těla. Vnitřní prací aktivujeme kromě celistvého poznání i své samoléčebné schopnosti.

Nejedná se pouze o teoretický výklad, ale vždy se věnujeme i praxi (meditativního rázu). Každý účastník obdrží pracovní list k tématu.

Lidské tělo je makrokosmem svinutým sama do sebe a my jeho tvořiteli.

Poznejme lidské tělo přístupem Pansofie, kdy syntetizujeme vědění z různých rovin vnímání, abychom jej uplatnili na nás samých. Skrze univerzální techniku (praxí na elementární, archetypální a duchovní rovině) projdeme vždy systém, kterému je setkání věnováno (ve všech 13-ti setkáních pak celé tělo), jeho příslušné analogie v kolektivním vnímání a prostudujeme celistvou duchovní předlohu – fraktál Stvoření.Osvojení samoléčebných schopnosti těla, jakož i kterýchkoli jiných, přichází spolu se sebepoznáním a časem skrze nabyté zkušenosti. Jednotlivá setkání jsou průvodci po aspektech Celku.

Pozn: Chrám bytí není vhodný pro manické a rozpolcené jedince.

Kde: od října 2014 se setkání konají v salónku kavárny Kellyxír na Jánském vršku

Termíny setkání: STŘEDY vždy 19:00 – 21:30 
17.9., 15.10., 12.11., 10.12., 7.1.2015, 21.1., 11.2., 11.3., 25.3., 15.4., 13.5., 17.6.

Náplň setkání:

·        17.9. Lidský energetický systém:
Dech Stvořitele – univerzálně použitelná teorie
Syntéza – univerzální praxe
Strom života v každém z nás:
kořen – uzemnění, nohy, epigenetické linie, Agharta
kmen – vertikalita, páteř, hladiny vědomí, láska srdce, brzlík
koruna – horizontalita, Sebe-Tvorba, aneb jak plodit ovoce

·        15.10. Oběhový systém:
Rytmus Lásky – tep, dech a pohyb
Vědomí Jednoty – úhel pohledu
Polarita – gravitace ženy a muže
Láska v rytmu spolupráce – univerzální klíč

·        12.11. Nervový systém:
Mozek – archetypální projektor reality;
Archeokortex -bezpečnost práce, směrování dračí síly
Paleokortex – emocionální samovláda, vnitřní zvířecí říše
Neokortex – umění Ducha, růst – vnitřní rostlinná říše
Přítomnost – kalibrace smyslů, odvaha
Resonance – umění realizace pravděpodobností
Svobodná spolupráce – univerzální umění

·         10.12. Vylučovací systém:
Spřádání snů – snění, uvědomění, ponaučení
Umožnění – kvantová nelokalita Přítomnosti
Vědomí vody – léčba a vibrace

·         7.1. Trávicí systém:
Sebeúcta – seberealizace ctnostmi
Epigenetika -podvědomý zdroj skrytých motivací
Trávení – denní příběh života
Břicho – náš „druhý mozek“

·         21.1. Lymfatický systém:
Voda – chrámy Čistoty (dutiny)
Improvizace – jemné předivo života
Infrastruktura pro samoléčbu
Nuance polí pravděpodobností

·         11.2. Imunitní systém:
Individualita – rozlišení sebe, diplomacie
Brzlík – charakter, dospělost, sebevláda
Placenta – empatie, vnitřní náruč
Psychosomatika – tělo jako obraz života

·         11.3. Dýchací systém:
Dech – inspirace a tvorba
Člověk jako tvořitel – úvod do praxe kabaly
Dutiny – duchovní resonance
Spolupráce – bytosti kouře a počasí

·         25.3. Kožní systém:
Celistvý dech – dýchání póry
Soudržnost – spravedlivé oddělení
Elementy – sebe diagnostika a léčba
Citlivost – energetický hmat, vědomí vlasů
Ochrana – ochlupení, sebeúcta

·         15.4. Svalový systém:
Síla – pohyb vědomí v prostoročase
Čas – lineárně-cyklická Přítomnost
Hlas – hmotná resonance
Kabala – umění souzvuku

·         29.4. Kosterní systém:
Stabilita – struktura vnitřní stavby
Zákonitost – pevnost a pružnost
Krvetvorba – regenerace a nesmrtelnost
Minerální říše – vysokovibrační resonance a spolupráce

·         13.5. Endokrinní systém:
Chrámy Lásky – zvědomění žláz s vnitřní sekrecí
Početí – individuální univerzální klíč
Epigenetika – vnitřní knihovna Poznání

·         17.6. Rozmnožovací systém:
Posvátná Tvorba – sexuální alchymie
Epifýza – smrt, znovuzrození, porod a orgasmus
Grál – brána nového příchodu Krista

pozadi rebirth of venus