Alchymistické procházky

2016 – aktuálně:
Kryštof si své akce od roku 2016 organizuje sám – přihlášky tedy přímo u něho.  S Kryštofem stále spolupracujeme – přes Divoženu nadále funguje propagace, na mém webu i fb profilu se tedy vždy o aktuálních Kryštofových akcích dozvíte.

Procházky 2015:
S průvodcem procházek – Kryštofem Kouckým jsme pořádali procházky Prahou po tři roky. Prahu můžete poznat z pohledu alchymie, hermetiky a kabaly. Procházky se od roku 2012 konaly jako Alchymistické (Stará Praha a Malá Strana) a Petřínské (silová místa na vrchu Petřín). Alchymistická procházka už prošla dvakrát změnou trasy.

Od září 2015 probíhaly procházky v obnovené variantě. První je procházka MALOSTRANSKÁ, jejíž trasa zahrnula jak Petřín, tak významná místa na Malé Straně.
Novinkou byla procházka VYŠEHRADSKÁ, po silových místech významné části Prahy – Vyšehradě.
Nová místa, informace z nového úhlu pohled -, procházky jsou vhodné jak pro nové zájemce, tak pro absolventy předchozích Alchymistických a Petřínských procházek.

Z procházek 2012 – 2014:

PROCHÁZKA ALCHYMISTICKOU PRAHOUPRAG-MOST

Vydejte se s Kryštofem Kouckým na cestu po skrytém a tajemném městě i svém vnitřním já. Dozvíte se o stěžejních principech alchymické transmutace ve vnitřní i vnější podobě, o symbolice i o Praze, která sama jako taková přestavuje Velké dílo. Můžete poodhalit jak to vše souvisí se současnými událostmi.

Poznejme tvář matky měst náhledem Pansofie, dávajícím dohromady poznatky různých vědních oborů s individuální zkušeností „pozorovatele“. Spolu s Kryštofem Kouckým se vydáváme na cestu odhalování skrytých souvislostí, po magických místech, která si představíme z pohledu alchymie, kabaly a hermetiky. Moderní jazykové termíny nám umožní překládat duchovní symboliku a různorodé názvosloví mystiků, odkryjeme univerzální archetypální komunikaci. Navštívíme slavná i méně známá místa, poodhalíme jejich analogie, a ukážeme si, jak s některými pracovat.

Trasa (mapa ZDE):
Hrad
– pohled na Prahu celistvou, vysvětlení základních termínů. Místo korunovace, posvátné Tvorby, Sv.Jiří, chrám Sv.Víta
Jánský vršek – místo pobytu významných alchymistů, možnost občerstvení a WC. Alchymická pečeť – vnitřní stavba Kamene mudrců, tajemné podzemí
Kampa – zastavení, vysvětlení symboliky Karlova mostu
Karlův most – vědomý přechod se zastavením uprostřed mostu
Josefov – umělá kabalistická bytost (Golem), Šalamounova pečeť
Staroměstské náměstí – Orloj, Mariánský sloup a vědomí národa. Společná meditace a rozloučení.

CESTA MAGICKÝM PETŘÍNEM

Vítej na magické cestě Prahou, tentokrát petřínské. Navštívíme několik míst na kopci, který přimíchává síly přírody a živlů do alchymického díla městského centra. Odkryjme jednoduchost přirozeného spojení s nimi a dotkněme se i širších návazností.

petrinNavažme tak na původní duchovní tradici; je to již přes tisíc let, kdy bylo ctění svatohájů (svatých hájů, sans. sattva Gaia – „svatá Země“) násilně přerušeno. Dnes jsou však ještě návštěvy lesa povoleny a ten petřínský se jeví jako živoucí. Opětovným přijetím přírodních a živlových sil do vědomí pak pokračujeme v odvěké tradici přímou formou. Tisíciletí pra-slovanských dějin se setkávají s přítomností. Slyšme volání Rodu, zve nás k návratu mezi vědomce!

… cesta vede do kopce, ubírá se sadem, loukou i lesem …

Program procházky:
– spojení s kořeny a korunou
– návštěva sfér
– sladění živlů, brána Rodu