Chrám žití 14.10.

chram zitiZveme Tě na místo setkání, kde hlouběji prozkoumáš své tělo a energii, co ho oživuje. Budeme se zabývat vztahy orgánů a energetických center, znovu pospojujeme mysl, city a zdraví.

Každá akce vzniká na místě, neboť zohledňuje momentální stav skupiny, časovou kvalitu i aktuální nastavení kolektivního pole. Fixní program tedy neexistuje, je dán přítomným okamžikem a potřebou Tvojí i celé skupiny. Spolupracujeme tím nejenom na své individuální situaci, ale i na širším dosahu a užití protékajících božských kvalit pro regeneraci Celku. V záloze je však vždy připraven i určitý plán. Přijď tedy prohloubit Sebepoznání a rozvinout Spolupráci. Těšíme se na Tvou jedinečnost.

Co je Chrám žití? Praktická cvičení pro podrobnější seznámení se s vnitřními mechanismy, zákonitostmi a souvislostmi. Budeme se zabývat vztahy orgánů a en. center, znovu pospojujeme mysl, city a zdraví. Cyklus volně navazuje na předchozí „Chrám Bytí“, však je pojatý víc prakticky. Objevme hlubší paralely, soustřeďme se na celek podrobněji. Svá poznání sdílejme a utvořme tak všeobecně oblažující inspiraci. Používejme ji pak v každodenních záležitostech, i při výzvách na životní cestě.

Termín a čas: středa 14.10. 2015
od 19:00 do 21:30

Lektor: Kryštof Koucký

Místo konání: Kavárna Kellyxír na Jánském vršku

Příspěvek: 250,-
(Příspěvek nezahrnuje konzumaci v kavárně, tu si každý účastník hradí sám.)

Přihlášky: na mailu divozena@divozena.cz nebo telefonu 777 290 993