Extáze, extatický, extatic!

Extáze, extatický, extatic!

Zajímá vás, jak a kde jsem se inspirovala, než jsem uspořádala svůj první Extatic dance? Odkud přišel ten nápad? Kde jsou mé zdroje a odkud čerpám, abych pro vás tyto akce mohla realizovat? A jaká je extáze, které v tanci toužíme dosáhnout?

Kde se vzal, tu se vzal … EXTATIC DANCE!

V roce 2015 jsem se na jedné Kryštofově Alchymistické procházce po Petříně potkala s kamarádkou Monikou Trčkovou, která se nedávno vrátila ze své cesty na Bali. Po akci jsme zapadli do újezdské hospůdky a já zvědavě poslouchala její vyprávění. Kdo mě znáte víte, že moc necestuju. Takže tyhle zprostředkované zážitky z exotiky jsou pro mě důležitými střípky informací. No a když Monika vyprávěla o party Ecstatic dance, kterých se na Bali účastnila, byla to pro mě důležitá informace a jak to tak bývá, přesně v pravý čas. Tančírny jsem do té doby pořádala jako součást jiných akcí, velmi spontánně, jako DJ.

Také jsem věděla, že jsou ženy, které mají obavy z Tance ve tmě, ale tančily by se mnou rády. Hledala jsem formát akce, který by byl přístupnější všem a kde bych mohla více pracovat s jemným vedením tanečníků.

Formát akce „Extatic dance“ se mi hned zalíbil. V exotickém prostředí se party konala jen pod střechou, hudba byla částečně elektronická doplněná akustickými nástroji (kombinace DJ a dalších hudebníků) a gradovala v dynamické vlně, tančily celé rodiny a tanečníci byli na začátku vedeni k pohybům, které pomáhali rozproudění a uvolnění se do tance. Více o historii formátu akce Ecstatic dance si můžete přečíst na wikipedii.

Od Extatic dance Madam Lily k Tančírně

Našla jsem vhodný prostor v centru Prahy a zvažovala, jak akci ve svém provedení nazvat. Pomohli jste mi v malé anketě a tak vznikl „Extatic dance Madam Lily“. Můj muž Marek mi dělal technické zázemí a vařil pro tanečníky čaje. A tak proběhly 4 tančírny v roce 2015 a 2016. Pak přišla Viktorka a já si dala mateřskou pauzu.

Letos, kdy se zase vracím k práci, jsme formát akce s mým mužem posunuli do více rodinné verze. Prohloubili jsme naši spolupráci na hudební části. Pozměnili název akce na Tančírnu Extatic dance. A objevili jsme prostor, který je milý, příjemný a odpolední tančírna se tam krásně hodí – Živou kavárnu v Radotíně. Ozvučení sice musíme kompletně přivézt, ale další plusy tohoto místa to vyvažují. Kavárna má v nabídce výbornou kávu, čaje, koktejly, limonády a také skvělé veganské jídlo. Navíc umístění u Berounky, kde je příjemná stezka na procházku, parkování přímo před kavárnou a pěšky z nádraží opravdu kousek. Ideální propojení!

Inspirace, intuice, inovace

Teď, kdy mám malou dceru jsou mými zdroji inspirace i nepatrné prožitky. Chvíle spontánního tance. Krátká procházka, kdy jsem sama. Pohled do hořícího plamene. Noční snění. Pozorování mé dcery. Tančení ve tmě. Intuitivní nápady přicházejí taky často při kojení. Baví mě sledovat jak pracují jiní lektoři na svých akcích – třeba na podzim jsem si byla zatančit na Dance to ecstasy Lucie Kupcové a Tamary Mellisy. Ráda pozoruji také lektorskou práci Lu Hawy Goldin… A tak propojuju svou dosavadní zkušenost s novými podněty a stále něco vzniká.

S radostí sleduju, že akcí, které mají v záměru (a mnohdy i názvu) trance, extázi, čistotu, propojení… neustále přibývá!

Co je EXTÁZE podle definicí

Podívala jsem se, co o extázi (myšleno lidským stavem) říká internet. Zajímavý mi v té souvislosti přišel i popis stavu transu, který také přikládám – pozoruhodné definice:)

Shoduje se to s taneční extází, jak ji při tanci prožíváte vy?

Extáze (z řeckého εκστασις‎‎) je označení stavu ve kterém člověk nevnímá své okolí a prožívá pouze psychické blaho, většinou na úkor fyzického. Extatický stav byl od pradávna součástí či vrcholem náboženských rituálů a představ.
Dotyčný jedinec překročí své obyčejné myšlení a poddává se výjimečným myšlenkám a zážitkům jako například hluboké citové cítění, intenzivní soustředění na zadaný úkol, neobyčejné fyzické schopnosti a hlavně neobyčejné duševní cítění, které může být vnímáno jako duchovní (náboženské) vnímání – častá forma extáze především u silně nábožensky založených zemí jako je Indie či Filipíny.

Často tento stav bývá doprovázen zmenšenou pozorností vůči ostatním faktorům jako je fyzická kondice nebo rozšířené vnímání okolního světa, což může vést k velmi nebezpečným situacím. Na druhé straně, podniknutí duchovní cesty v extatickém vytržení zahrnuje odstavení veškeré dobrovolné tělesné aktivity.

Trans je hovorové označení změněného stavu vědomí, v kterém se subjekt z větší části, nebo i úplně odpojuje od svého každodenního já, ztrácí povědomí o čase a místě a dokonce i svoji vlastní identitu, takže jím může prostoupit úplně jiná identita. Subjekt se v tomto stavu může stát vysoce sugestibilním (lehko ovladatelným) podobně jako v hypnóze.

Stav transu může vyvolat extázi i mystické pohroužení, jako je zažívají například šamani. Přirozeným transem je například spánek. Věštba je například jako u známé Pýthie vyvolána omamnými výpary.

Trans vyvolávají kromě drog i nemoci nebo nepřirozené podněty, jako je zvláštní hudba, holotropní dýchání, sugesce, meditace, tantrické rituály, extatický tanec (např. rituální tanec dervišů; dochází při něm zpravidla ke zrychlenému dýchání, překrvení hlavy a „roztočení“ čaker intenzivním pohybem, např. rotací těla).

Zdroj: wikipedie