Konečně léto už je po ledových mužích 16.5. 2016

jetelTerénní seminář s Janou Vlkovou.
Kdy:
 pondělí 16. května 2016 v 18,30 hod.
Místo: Suchdol, Praha 6

Kde: Sraz na dětském hřišťátku, ulice Na rybářce 1, Praha 6 Suchdol, poblíž sběrných surovin. Autobusy 107 a 147 od metra Dejvická na stanici Kamýcká 14.3846400°E,50.1320494°N.

Na programu: Poznávání a sběr listů a prvních kvetoucích bylin na lučním porostu v historickém sadu, kde nám to snad ještě nepokosí, v listnatém lese a u potoka.

Cena: pouhých 399 Kč (platbu uhraďte  obratem na číslo účtu 210 774 7293/2700, variabilní symbol 05162016)

Seminář se koná za každého počasí.

Pro účast na semináři je nutné vyplnit přihlášku.

www.kytkykjidlu.cz