Louka latinsky letos jen jedinkrát 11.5. 2016

louka latinskyTerénní seminář s Janou Vlkovou a Irenou Svobodovou
Kdy:
 středa 11. května 2016 v 17,00 hod.
Místo: Praha 5

Kde: místo srazu bude neprodleně upřesněno podle disponibility lektorky

Na programu: Na programu poznávání kvetoucích bylin případně dřevin se speciálním botanickým rozborem. Seminář trvá dvě hodiny.

Cena: pouhých 449 Kč (platbu uhraďte  obratem na číslo účtu 210 774 7293/2700, variabilní symbol 11052016)

Seminář se koná za každého počasí.

Pro účast na semináři je nutné vyplnit přihlášku.

www.kytkykjidlu.cz