Magická krajina 15.-16.8. – zrušeno

praktický seminář práce s energií krajiny

Pod vedením Kryštofa Kouckého a Marka Hašlara se vypravíme na cestu po kamenném krajinném systému, který v místě zanechali naši předkové a na něž lidé v současnosti stavbou dalších systémů navazují. Tyto kamenné shluky jsou pro nás studijním prostorem pro poznávání fungování energetického potenciálu krajiny. Procvičíme své prostorové vnímání, vnitřní prací probudíme své schopnosti čtení energie z krajiny. Objevíme přírodní síly a probudíme svůj evoluční potenciál. Na závěr nás čeká rituál sjednocení, kterým obnovíme tradici „svobodné spolupráce“.

Termín: 15.-16.8. 2015
Místo konání: Hrachov u Sedlčan
Lektoři: Marek Hašlar a Kryštof Koucký
Cena: 1500 Kč (pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 800 Kč do 31.7.)
Sraz účastníků bude přímo na místě konání akce. Ubytování (přespání) a také stravování a dopravu si řeší a hradí každý účastník sám, cena zahrnuje lektorné.

Organizace a přihlášky: Zuza Pipková
Po zaslání přihlášky dostanete do mailu podrobné organizační informace. Pro přihlášení pošlete své jméno a telefonní číslo na mail divozena@divozena.cz. Přidejte prosím informaci, jak pojedete, zda případně můžete někoho přibrat do auta, nebo zda se případně chcete k někomu přidat. Účastníky propojím operativně ohledně dopravy, jídla a ubytování.
Akce se koná za každého počasí.

Pozvání od Marka:
„Dávné civilizace vnímaly energetický potenciál krajiny, podle něj si vybíraly místo k osídlení. Jeho míra poukazuje na harmonické rozložení elementů v krajině. Pro tehdejší stavitele byl tento prvek stěžejní. Postupovali tak, aby mohli tento potenciál v krajině dál rozvíjet. Druidové porozuměli elementární technologii, byla součástí jejich života i ceremonií. Krajina a lidé se tak podíleli na společném poznání. Obnovme přirozenou tradici “Svobodné spolupráce“, probuďte svůj evoluční potenciál.“

Pozvání od Kryštofa:
„Do dnešních dní hostí magické české lesy div hodný oživnutí a uvědomělé správy. Kamenný krajinný celek v prostředí řeky, lesů a polí vybízí citů naslouchajícím lidem ke spolupráci. Objevme přírodní síly a spojme je jednoDuše s Duchem tvořivosti v nás. Česká země tedy vydala další ze svých plodů, pečlivě po staletí uchovávaných až do dnešních let. Vydejme se cestou odvěkou, pevně spjatou s tímto územím. Živa Země a Slunce tu tančí ve znělém rytmu tepu tvého srdce. Zasej další ze semínek Poznání , zahradníku Země. Obejmi Celistvost v náruči Poznání.“

Odkazy:
Chatky Zrůbek
Hrachov, Svatý Jan
Webkamera polesí Svatý Jan