Poslední kvítí a první plody léta 16.6. 2016

Terénní seminář s Janou Vlkovou.
Kdy:
 čtvrtek 16. června 2016 v 17,30 hod.
Místo: Radlice, Praha 5

Kde: V atriu stanice metra Radlická. Pod uliční úrovní, tam, kde začíná placený prostor.

Na programu: Poznávání jedlých kvetoucích bylin na lučním porostu, polních mezích, v lese a na skalním výchozu. Příslib zelených ořechů na vynikající likér nebo marmeládu. Trasa je chodecky náročnější a nekončí na stejném místě.

Cena: pouhých 399 Kč (platbu uhraďte  obratem na číslo účtu 210 774 7293/2700, variabilní symbol 16062016)

Seminář se koná za každého počasí.

Pro účast na semináři je nutné vyplnit přihlášku.

www.kytkykjidlu.cz